linda.forntida.se
Vällingby och fontänerna
Ett foto från Vällingby, taget av Sune Sundahl 1954, Plaskdamm i Vällingby Centrum, skulle lika gärna kunna ha tagits på tidigt 1970-tal. Det tillhör Arkitekturmuseem men finns på Wikipedia. Kvinna…