linda.forntida.se
Vikingatida hängselkjol: Viking women, Clothing, Aprondress (smokkr)
Ibland pratar jag och mina vikingainspirerade vänner om att försöka återskapa en grav – att göra allt som finns i grave och påsåvis få en ögonblicklig dräkt – så gott det går :-) På bil…