linda.forntida.se
Sigtunamannens kläder – DNA-vikingen
Det här är ett av de roligaste projekt jag gjort. Fick jobba med Oscar Nilsson och Vikingaliv, numera The Viking Museum. Jag får många frågor om dräkten och om mansdräkter under vikingatiden, så tä…