linda.forntida.se
Googlat ”korsben” och ”sacrum” och hamnade på 2:a chakrat! 
Idag på yogan så hände det något i mitt korsben. På engelska heter det ”sacrum”. Vi har på yogautbildningen tränat fem dagar i rad nu. Långt pass på morgnarna kl 7-9 och sedan asanaträn…