linda.forntida.se
Funderingar om de vikingatida mössorna från Birka 
För många år sedan publicerade Historiska museet mönster på vikingatida kläder och de finns nu på historiska världars sida. De har länge varit de enda som funnits, men med åren så hade det kommit m…