lincc.uib.eu
Conference, «Oceanic fertilization with iron and its effect on the atmospheric concentration of CO2. Results of the LOHAFEX experiment» by Dr. Luis M. Laglera - LINCC UIB · Interdisciplinary Lab on Climate Change
Conferència a càrrec de la Dra. Marta Marcos Moreno, professora del Departament de Física de la UIB, dins del marc del Cicle divulgatiu sobre Canvi Climàtic del LINCC UIB