lincc.uib.eu
Activitats de divulgació científica dels nostres membres - LINCC UIB · Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic
La societat és, en última instància, la destinatària dels enriquidors resultats aconseguits a l’entorn de la recerca universitària. L’àmplia producció científica del LINCC UIB · Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic és el resultat de l’ardu treball coordinat dels seus investigadors. Llegir més