lincc.uib.eu
La revista Buena Vida d'El País entrevista al director del LINCC UIB com a expert de canvi climàtic - LINCC UIB · Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic
El director del lincc uib parla en aquesta entrevista de les accions que pren en el seu dia a dia per a lluitar contra el canvi climàtic, al costat d'altres experts, i que poden servir d'inspiració per als altres