lincc.uib.eu
Memòria d'activitats del Laboratori (curs 2018/2019) - LINCC UIB · Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic
Us presentem la Memòria d’Activitats del Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la Universitat de les Illes Balears (LINCC-UIB) del curs 2018/2019. En aquesta Memòria Acadèmica es detallen totes les activitats dutes a terme durant el curs 2018/2019, ja estiguin Llegir més