lincc.uib.eu
La UIB, observadora de la Convenció Marc de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic - LINCC UIB · Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic
L’admissió de la Universitat comporta que pugui participar en la conferència internacional en la qual es regularà el reglament d’aplicació de l’Acord de París contra les emissions de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle La Universitat de les Illes Balears Llegir més