liliesher.com
Untuk Kamu
Teruntuk pemilik hati yang gelisah,resah dan bimbang, . Sampai kapan kau biarkan hatimu lelah, lelah untuk berpura-pura pada keadaan yang ia tahu tidak semestinya. . Hakikatnya ia tahu apa-apa yang…