ligastudentilor.net
Raportul studentilor asupra Universitatii „Cuza”
Liga Studenţilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (LS IAŞI) face public raportul de evaluare internă a Universităţii „Cuza” pe care l-a realizat, în conformitate cu metodologia de evaluare externă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). Raportul relevă o serie de probleme din instituţia de învăţământ superior ieşeană, care