ligastudentilor.net
Bilanţul Universităţii „Cuza” publicat de Liga Studenţilor
Liga Studenţilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (LS IAŞI) publică în exclusivitate bilanţul contabil, contul de rezultat patrimonial şi balanţele de cheltuieli ale Universităţii „Cuza” (UAIC). Obţinerea acestor documente este un prim succes înregistrat de Liga Studenţilor (LS IAŞI) în urma demersurilor legale de creştere a gradului de transparenţă al instituţiei de învăţământ superior