lifeextraordinary.se
Väntan och ovisshet
De finns där hela tiden. Dom är inte mina fiender, men långt ifrån mina vänner. Jag pratar om väntan på svar och ovissheten som är dess följeslagare. Varje dag i snart två år har färgats av dem. Ib…