lifeextraordinary.se
När tid finns
Sen jag började jobba så har jag funderat mycket på huruvida jag skulle fortsätta att skriva på min lilla blogg eller om det var dags att sluta. Tiden hemma blir ju så knapp om man jämför med tiden…