lifeextraordinary.se
Fredag
På plats och väntar på vår tur. Provtagning och transfusion väntar. En ovanligt vanlig dag i vår familj.