lifeextraordinary.se
Hur ska det vända?
Läkare beskyller sina (svårt sjuka) patienter för att ta upp för stor del av deras redan belastade arbetsbörda… Jo, du läste tyvärr rätt. Mirijams ena PAL har hotat om att avsäga sig ansvaret…