licatanagrada.com
V Bar - Лицата на града
V Bar е мястото, което ни спечели през март. То е свежо, ново и много различно от всичко, което си виждал преди в София. V Bar | Места |