licatanagrada.com
STAN NO¡R, „Моята песен“ и една сбъдната мечта в повече - Лицата на града
“И да слушам как туптят сърцата ни - в ритъм. Стара плоча, нова песен, писана за нас, само за нас.”