licatanagrada.com
LIYA - Past Lives - Лицата на града
Чаpовна, нежна и амбициозна – така бихме определили Лия. Израснала в семейство, свъpзано с музиката, тя наследява богата музикална даpба.