licatanagrada.com
Кой е Трифон Михайлов?  - Лицата на града
Усмихнатият Трифон избрахме да ви представим в нашите "Лица", защото той е един от най-интересните хора, които можеш да срещнеш в забързания град....