licatanagrada.com
Димитър Калбуров и неговите красиви думи - Лицата на града
Днес интервюираме Димитър Калбуров с истинско вълнение, защото сме страстни любители на красивото слово, а той го притежава в ударни дози...