licatanagrada.com
Bar BRAND - Лицата на града
Прекрасният октомври... Влизаме към Bar BRAND през малък, тесен коридор, който ни отвежда от реалността към едно съвършенно, приказно, и изключително...