licatanagrada.com
Павел и Венци Венц, които дишат в ритъма на музиката - Лицата на града
Те са братя по рима и споделят една философия за личен Upgrade - да разширяват хоризонтите си със силата на приятелството, да дишат в ритъма...