licatanagrada.com
Нео-притча за търсещия съвършенството на вътрешния мир и сила - Лицата на града
Ето каква е историята на завладяващия спектакъл „Към Висини“ и артистите зад огненото изпълнение...