library.chimkudopro.com
Electric Editorial by Elena Iv-skaya
Art direction, màu sắc, styling, model và prop...tất cả mọi thứ trở nên hoàn hảo trong series "Electric" mà photographer người Nga Elena Iv-skaya đã chụp cho tạp chí Afric