library.chimkudopro.com
Lịch sử hội họa – Part 6: Nghệ thuật thời đầu Thiên Chúa Giáo và Trung cổ (Phần 1)
Đế quốc La Mã đã suy tàn vào đầu thế kỷ thứ 2 sau CN và vào thế kỷ thứ 3, sinh hoạt chính trị đi vào suy thoái và hỗn loạn. K