library.chimkudopro.com
Food photography: Con đường tìm ra phong cách riêng của bạn
Điều đầu tiên để chụp được một bức ảnh food hoàn hảo không phải là styling thế nào hay prop fancy ra sao. Điều đầu tiên và quan trọng nhất là cách bạn x