libinst.cz
Vzpomínka na Tomáše Ježka
Institut pro politiku a společnost ve spolupráci s Liberálním institutem Vás zve na vzpomínkové setkání na známého českého ekonoma Tomáše Ježka, považovaného za jednoho z otců transformace české ekonomiky. Koncem listopadu nás opustil jeden z předních českých ekonomů Tomáš Ježek. Člověk, který se v devadesátých letech podílel na budování nově se rodící demokracie a tržní ekonomiky. V roce 1989 pomáhal zakládat politickou stranu ODA a byl jedním z prvních, kdo v okruhuRead More