libinst.cz
Mojmír Hampl o Johnu Taylorovi
Úvodní slovo viceguvernéra ČNB Mojmíra Hampla na Výroční přednášce Liberálního institutu 2017 Dámy a pánové, vážení kolegové, vážení hosté: dovolte mi za bankovní radu České národní banky přivítat co nejsrdečněji profesora Johna Taylora ze Stanfordu zde v Praze. Je to pro nás obrovská čest! Nejenže se profesor Taylor řadí mezi nejcitovanější ekonomy všech dob, aleRead More