libinst.cz
Dopravní regulace – co je vidět a co není vidět
Evropské hodnoty právního státu a demokracie jsou postaveny na řadě konceptů, které pocházejí jak z dob antických demokracií, římského právního systému a především prací francouzských osvícenců. Již ve starém Římě si uvědomili určitá omezení právní regulace, což se projevilo formulováním zásady, že právní regulace musí omezovat práva ostatních jen do nejmenší možné míry, která ještě postačujeRead More