lgbt.dk
Supplerende spørgsmål til sundheds- og sygelighedsundersøgelsen blandt transpersoner
Oplysninger om selve sundheds- og sygeligheds undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at få en grundlæggende viden om transpersoners sundhedstilstand. I Danmark har vi næsten ingen viden om tra…