levebevisst.no
Kort påskeandakt ved studentprest Gunnhild Nordgaard Hermstad
Hadde påskeberetningen sluttet med Jesu lidelse og død langfredag, ville den ikke hatt overlevelseskraft til å nå oss i dag. Da ville ikke påsken vært det mysterium som fortsatt gir mennesker liv o…