levebevisst.no
Emosjonell energi som drivkraft
Vi har publisert et viktig tillegg til denne artikkelen som du kan lese her. Artikkelforfatteren, Dag Andersen, har kommet frem til at hypotesene om kinestetisk testing, omtalt i denne artikkelen, …