levebevisst.no
Overgangen til 2013 – med håp i sikte!
Det er kun få dager igjen til jorden går under – hvis du velger å tro Hollywood versjonen av Mayakalenderens profetier. Jeg velger å tro at livet vil fortsette i beste velgående også etter 21. dese…