levebevisst.no
Til stede? – jeg var jo der!
Stadig treffer jeg mennesker som oppfatter tilstedeværelse som det å være fysisk til stede i rommet: – Selvfølgelig er jeg til stede! Jeg er jo her. Jeg treffer også ledere som oppfatter synl…