levebevisst.no
Nå trenger vi nytt lederskap!
Jeg liker ikke å krisemaksimere. Noen kriser er det likevel vanskelig å komme utenom: Finanskrise, energikrise, miljøkrise (forurensning og artsmangfold), global oppvarming, vannkrise (rent drikkev…