letrek.se
DNT:s nyckel - Fjällstugor och hytter- Le trek
Vi vandrar delvis genom Norge, och behöver därför en nyckel från DNT för att ta oss in i hytterna längs vägen. Vi berättar också om stugor i fjällen.