letrek.se
Dag 61: Gaskashytta - Vuomahytta - Le trek
Dag 61 går vi mellan Gaskashytta och Vuomahytta. En vandring genom Gaskasvággi, med ravinbesök. Kvällen umgås vi med finnar och norrmän och bjuds på fisk.