letrek.se
Dag 60: Altevasshytta - Gaskashytta - Le trek
Dag 60 går mellan Altevasshytta och Gaskashytta. Det är en av de kortaste sträckorna vi går under Gröna Bandet. Vi får se både smålom och badande ren.