letrek.se
Dag 6: Dagstur Gungarriehppi - Le trek
Dag 6 tar vi en dagstur från Alesjaurestugorna till dalen GuÅ‹garriehppi, som ser ut som en jättestor trappa med en sjöper steg + vattenfall i Aliseatnu.