letrek.se
Dag 5: Miesákjávri - Alesjaure - Le trek
Dag 5 vandrade vi från Miesákjávri till Alesjaurestugorna på östra sidan om sjösystemet. Vi gjorde en avstickare till det vackra vattenfallet Fantomfallet.