letrek.se
Dag 39: Stårbmiejávrrie - Adolfsström - Le trek
Dag 39 går vi från Stårbmiejávrrie till Adolfsström. Vi går förbi det mycket trevliga värdshuset Bäverholm som ligger mitt ute i skogen utan vägförbindelse.