letrek.se
Dag 3: Muorki - Stuor Jiertá - Le trek
Dag 3 går vi från platån Muorki till berget Stuor Jiertá, i finväder. Trevlig vandring längs Kungsleden, med en liten kvällstur på kames-högar.