letrek.se
Dag 15: Kolåsen - Åkroken - Le trek
Dag 15 går vi från Kolåsen till Åkroken. Det är till största delen grusvägsvandring, men vi besöker Kolåsens lappkapell och får närkontakt med en älg.