letrek.se
Bergslagsleden - Nationaldagsvandring - Le Trek
Under nationaldagshelgen vandrade vi några etapper längs Bergslagsleden, från Mogetorp till Leken. Leden passerar här den vackra Garphyttans nationalpark.