lesscreate.com
Ý tưởng hay (Kỳ 26) - We are Less Create
Thiết kế UI/UX cho các sản phẩm thuộc ngành dược phẩm, y tế đang trở thành xu hướng khi nhu cầu sử dụng và tra cứu thông tin y tế, thuốc men trong cuộc sống rất lớn, song song với việc các nền tảng di động ngày càng phát triển. Việc thiết kế các ứng … Continue reading "Ý tưởng hay (Kỳ 26)"