lepszyporod.pl
Prawa kobiety rodzącej – w pigułce
Prawa kobiety rodzącej: Przygotowanie planu porodu: Lekarz lub położna opiekująca się kobietą w okresie ciąży ustala razem z nią plan opieki przedporodowej oraz plan porodu. Mogą być one zmieniane w trakcie opieki i dostosowywane do sytuacji....