lepszyporod.pl
#podajdalej – odpowiedzi
Akcja #podajdalej to korespondencja z urzędnikami dotycząca Raportu. Więcej na temat organizacji tego projektu oraz sposobu jego realizacji możecie dowiedzieć się z tego artykułu. Poniżej zaś prezentujemy odpowiedzi, które otrzymałyśmy od...