lepszyporod.pl
Chwyt Kristellera
Oto wyniki badania dotyczącego częstotliwości stosowania chwytu Kristellera w Polsce, przeprowadzonego w internetowej ankiecie, w ramach akcji Lepszy Poród: RAPORT Z BADANIA DOTYCZĄCEGO CZĘSTOTLIWOŚCI STOSOWANIA CHWYTU KRISTELLERA W POLSCE...